Het stukadoorsberoep in Nederland heeft nooit echt een gildetraditie gekend. Wel waren stukadoors ooit in Amsterdam aangesloten bij het Sint Lucasgilde van de beeldhouwers en kunstschilders. Stucwerkversiering van plafonds kwam pas tegen het begin van de zeventiende eeuw in ons land voor. Aanvankelijk waren deze werken veelal van de hand van Italiaanse stucwerkers. Omdat het huidige stukadoorsvak een breder spectrum beslaat, hebben de sterk in  decoratieve en restauratieve werkzaamheden gespecialiseerde stukadoors in de jaren negentig het Neerlandsch Stucgilde opgericht.

Daarbij is goed gekeken naar de gildebepalingen van de oude gilden. Zo hanteert het Neerlandsch Stucgilde ook gilderegels, heeft de vereniging een gildebestuur, een beschermheer en een gildekamer. Er is een Meesterproef ingevoerd en gildeleden zorgen met elkaar voor kwaliteitsbewaking en behoud van het ambacht.

Lees hier uitgebreid over de geschiedenis van ambachtsgilden.