Veel van de bij het Neerlandsch Stucgilde aangesloten leden zijn gespecialiseerd in decoratieve technieken. Het betreft hier een groot scala aan producten die met behulp van specifieke gereedschappen allemaal een eigen karakter hebben. Een karakter dat hoofdzakelijk wordt bepaald door de textuur en de toegepaste kleur.

Het meest bekend zijn de zogenaamde Venetiaanse pleisters. Dit zijn pleisters die door hun structuur en glans het uiterlijk van marmer sterk weten te benaderen. In tegenstelling tot stucmarmer betreft het hier veelal dunlagige pleisters op kalkbasis, die geheel afhankelijk van de gekozen kleur en applicatietechniek een marmerachtig effect teweeg brengen. De term antico, die in de benaming van de pleisters veel voorkomt, verwijst in deze dan ook naar de Romeinse tijd.

Oude pleister in een nieuw jasje

Op verschillende plaatsen in Italië zijn fraaie pleistertechnieken bewaard gebleven, die een goede indruk geven hoe destijds het haast onbetaalbare marmer kon worden geïmiteerd. Rond 1960 werd het uiterlijk van deze antieke en decoratieve pleister opnieuw geïntroduceerd. Nu echter met hoogwaardige materialen en een nieuwe visie op vakgebied.

Wikkel-, klop- en kwasttechniek

Naast deze spaantechniek, die in vele arbeidsgangen wordt aangebracht, zijn er technieken waarbij de decoratieve pleister wordt bewerkt met een verf-, flappen-, erwten- of stekelroller. Deze techniek wordt over het algemeen aangeduid met de term wikkeltechniek. Een andere mogelijkheid is het toepassen van een kloptechniek. Bij de kloptechniek wordt in de eindfase gebruik gemaakt van een spons, of van een tamponeerzeem. Daarnaast is er nog een techniek waarbij de textuur wordt bepaald door het toepassen van een kwasttechniek.

Unieke uitstraling realiseerbaar

Door al deze (nieuwe) technieken en kleurmogelijkheden (bijvoorbeeld een parelmoereffect) is het mogelijk haast iedere gewenste eindafwerking te maken en daarmee te voldoen aan een sterk groeiende behoefte van de Nederlandse consument om huis en kantoor te decoreren met een unieke decoratieve pleister.