Restauratie- en decoratiestucwerk

Het Neerlandsch Stucgilde is een organisatie van bedrijven, die ervaring, vakmanschap en kennis hebben op het gebied van restauratie- en decoratiestucwerk. Alle aangesloten ondernemers hebben een gespecialiseerd bedrijf. Als leden van het Stucgilde willen we de kwaliteit van restauratief en decoratief stukadoorswerk bevorderen. Dit doen we door onderling expertise, vak- en materiaalkennis uit te wisselen. Ook beheren we gezamenlijk een deel van de originele Silberling collectie uit de late 19e en vroege 20e eeuw, een verzameling mallen en gietstukken voor stucornamentiek van allerlei -historische stijlen die op grote schaal zijn te vinden in het Nederlandse woonhuis.

De Gildeleden hanteren gedragsregels zoals die bij ‘oude gilden’ vanzelfsprekend waren: samenwerken om de kwaliteit van het product te bewaken en te bevorderen. Natuurlijk zijn we wel van deze tijd: elk lid blijft zich bekwamen in nieuwe en oude vaktechnieken. En in nieuwe en oude materialen.

Op onze website delen wij graag onze kennis over specialistisch stucwerk. De verschillende technieken  hebben we kort en krachtig omschreven. Met al uw vragen over restauratie- en decoratief stucwerk kunt u terecht bij het Gildelid bij u in de buurt.

Toegevoegde waarde

Het Neerlandsch Stucgilde is een actieve vereniging. Er is voortdurend aandacht voor de doelstellingen van het gilde. Met het Neerlandsch Stucgilde zijn de afgelopen vijftien jaar onder andere de volgende bijdragen aan het vakgebied geleverd:

 • organiseren van vakinhoudelijke bijscholingen
 • een restauratieopleiding, waardoor de aanwas van jonge meester stucadoors gegarandeerd is
 • gesprekspartner bij diverse organisaties waaronder architecten, monumentenzorg, provincies e.d.
 • specifieke restauratiebestekken in samenwerking met het Bedrijfschap Afbouw (thans Technisch Bureau Afbouw) en S.T.A.B.U.
 • medewerking aan onderzoeken van TNO inzake zoutsanering
 • stucsymposium in samenwerking met de Rijksdienst
 • het organiseren van studiereizen  voor kennisvergroting van de leden
 • samenwerking op restauratief gebied voor grote projecten
 • kwaliteitsbewaking van technieken en stucproducten
 • promotie van het ambacht op vakbeurzen
 • kennisbundeling tussen de leden onderling
 • uitgeven van tijdschrift en boek ter promotie van het restauratiestucwerk
 • het bij elkaar brengen van praktisch en theoretisch geschoolde mensen en organisaties
 • vraagbaak zijn voor problemen bij het restaureren van stucwerk
 • het beheren van de Silberling collectie

Neerlandsch Stucgilde