Het stucgilde heeft een bestuur bestaande uit:

Voorzitter: A.J. van Delden
Secretaris: M. Vlasblom
Penningmeester: L. Vlasblom
Algemene bestuursleden: M. van Dongen
R. Egas
F. Haringsma

Het stucgilde kent naast het bestuur en haar leden ook leden van verdienste en buitengewone leden.

Beschermheer van het Gilde:

Dr.ir. W.V.J. Freling 

Leden van Verdienste/Ereleden:

  • Hans Geerken
  • Jaap Poortvliet
  • Jan Stam
  • Ben Benner
  • André Zehrfeld
  • Jan van de Kant

Accreditatie commissie:

  • Ben Benner
  • Jaap Poortvliet

Secretariaat                            

Het secretariaat van het Neerlandsch Stucgilde is ondergebracht bij de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven NOA.

Bestuur & leden Stucgilde