Iedere goede stukadoor is druk, druk, druk. Om te voorkomen dat grote(re) projecten niet kunnen worden opgestart, omdat er onvoldoende vakbekwame restauratiestukadoors beschikbaar zijn, bieden leden van het Stucgilde een inventieve samenwerking.

De markt is in beweging. Natuurlijk is dat een ‘ongoing-business’, maar de laatste jaren beweegt alles steeds sneller. Gelukkig kunnen we constateren dat ‘het’ nu de goede kant op beweegt. Echter, deze gunstige, aantrekkende markt zorgt ook voor veel problemen. Problemen, die men (of ‘we’ als afbouwbranche) wel aan zag komen, maar waar menigeen de laatste jaren totaal niet mee bezig was: algeheel personeelstekort en kwalitatief goed opgeleide vakmensen in het bijzonder. Afgelopen jaren werden er te weinig leerlingen opgeleid en nu ervaren we een groot tekort aan instromers. Ook zijn er te weinig docenten om het ambacht goed over te brengen. Veel bedrijven met personeel zijn getransformeerd tot tig éénmanszaken. Zo zijn er nog meer zaken op te noemen die iedereen in de sector herkent. Natuurlijk moet onze sector hier het hoofd aan bieden, maar buiten kijf staat dat een opdrachtgever niet mag lijden onder de hedendaagse (arbeids)marktproblematiek.

Krachtenbundeling

Restauratiestukadoors, verenigd in het Neerlandsch Stucgilde, hebben vanwege hun specifieke werkzaamheden en deze problematiek moeite om grotere werken aan te nemen. Er zijn maar weinig bedrijven die voldoende personele invulling hebben om een groot project aan te pakken. De gildeleden bundelen echter hun krachten, door gezamenlijk aan projecten te werken.

Samenwerking in de praktijk

Zo kon een Stucgildelid zonder personeel in dienst het project “De Boogjes” in Rotterdam uitvoeren door een groot aantal andere Gildeleden tijdig te betrekken en het werk samen te maken. Een ander voorbeeld is een flinke villa in Rotterdam, waar niet de moeilijkheidsgraad het probleem was, maar wel de hoeveelheid…(1,4 kilometer lijst maken en aanbrengen, zowel prefab als ter plaatse maken). De bezetting met eigen mensen was niet mogelijk omdat er nog lopende werken waren die ook op tijd moesten worden opgeleverd. Uiteindelijk bleek er in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing: Het Stucgilde-lid zorgde voor een vast personeelslid die zowel meewerkend voorman, vast aanspreekpunt als ook kwaliteitsbewaker werd. De ‘personele bezetting’ werd per week naar behoefte aangevuld met minstens vijf verschillende andere Stucgilde-bedrijven uit de directe omgeving van het project. Dit was alleen mogelijk omdat tijdig en vooraf de beschikbare weken met elkaar waren vastgelegd. Zo kon de afgesproken kwaliteit worden geleverd en zorgde het vaste aanspreekpunt dat de uitdrukkelijke wensen van de opdrachtgever werden gewaarborgd. Alle betrokkenen inclusief de opdrachtgever hebben inmiddels uitgesproken dat er zo heel prettig en op hoog niveau gewerkt kan worden.

Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Dit is één van de zaken waar het Neerlandsch Stucgilde met veel kleine bedrijven samen groot in is. Zo garanderen leden van het Stucgilde opdrachtgevers dat er voldoende kwalitatief goede en enthousiaste expertise kan worden ingekocht voor een faire prijs.