Een Sgraffito is een decoratieve afwerking waarbij meerdere gekleurde minerale (sier)pleisterlagen over elkaar worden aangebracht, die aan de hand van een ontwerp worden uitgekrabd. Het woord Sgraffito is afkomstig van het Italiaanse woord sgraffiare, dat krabben betekent. Hierdoor ontstaat een kleurrijke decoratie, die afhankelijk van de dikte van de aangebrachte pleisterlagen en het aantal over elkaar aangebrachte pleisterlagen een bijzondere dieptewerking krijgen.

Sgraffito

De laatste jaren worden ook wel monochrome Sgraffito’s gemaakt, waarbij alleen sprake is van dieptewerking. Voor de stukadoor zijn er bij het maken van een Sgraffito bijzondere aandachtspunten, zoals het aanbrengen van een goede vertin- en raaplaag. Die is essentieel om een egale zuiging van de later aan te brengen pleisterlagen te  bewerkstelligen. In verband met de dieptewerking moeten alle pleisterlagen overal even dik worden aangebracht.

Oeroude krabtechniek

Het gewenste ontwerp moet in relatie tot het totale oppervlak uitgekrabd kunnen worden alvorens de lagen geheel zijn verhard. Deze techniek grijpt terug op één van de eerste uitingen van de mens in zijn grotwoningen. Voorbeelden daarvan zijn nog steeds overal te vinden, al worden ze tegenwoordig goed beschermd tegen de aanwezigheid van toeristen. De grotten in Altamira (Noord Spanje), Lascaux (Frankrijk) en in Zuid Zweden trekken jaarlijks nog veel bezoekers.