Van schade tot bestek

Zowel voor de restauratie architect,  die met de STABU-systematiek werkt, als voor architect die met “eigen teksten” werkt, is er een uniek hulpmiddel om het restauratieproces van binnen- en buitenstucwerk te beschrijven.

De restauratiebestekken zijn ontwikkeld om aanbestedingen voor restauratie en stucwerk goed te laten verlopen. De informatie van een aannemer over het te restaureren stucwerk is vaak te summier om een goede offerte voor te kunnen maken. Dat is niet gek, want het is niet zijn specialisme. Maar hoe kan je als stukadoor een goed onderbouwde offerte aanbieden als je geen aanduidingen, tekeningen of nadere info krijgt? Het doel van het restauratiebestek is dan ook dat er toereikende projectbeoordelingen en besteksteksten voor het herstel van stucwerk kunnen worden gemaakt. Hierdoor kunnen opdrachtgever en restauratiestukadoor betere afspraken maken en wordt het restauratieproces transparant

Gedegen plan van aanpak

Het komt regelmatig voor dat het te restaureren stucwerk niet eens juist benoemd kan worden door de opdrachtgever. Laat staan dat er bekend is hoe er schade aan is ontstaan en hoe dat gerestaureerd moet worden. Door de stukadoor eerder in het restauratieproject te betrekken, kan een gedegen plan van aanpak worden gemaakt, dat dan ook cijfermatig goed te onderbouwen is. Het restauratiebestek maakt dit mogelijk. Meer inzicht in dit specialistische vakgebied verhoogt de kwaliteit en geeft de vakman meer armslag om zijn werk naar behoren en tevredenheid van de opdrachtgever te maken.

Alles in Stabu-Hoofdstuk 40!

Zowel voor restauratiestukadoors als voor architecten is een eenduidige omschrijving van bestekteksten op het gebied van restauratiestucwerk belangrijk. De bestekteksten zijn allemaal binnen Hoofdstuk 40 gegroepeerd in de werkvolgorde die op de werkplek het meest gangbaar is. Voorheen stonden alleen summiere regeltjes over stucwerk in de bepalingen opgenomen. Noodzakelijkheden voor de uitvoering werden niet genoemd of vergeten. Met dit restauratiebestek is er een goede handreiking aan bestekschrijvers en stukadoors die het werk moeten calculeren, organiseren en uitvoeren.

Logische opbouw

Het restauratiebestek is dusdanig opgebouwd, dat het te restaureren stucwerk allereerst goed geïnventariseerd en gedocumenteerd kan worden. Daarna kan een goed plan van aanpak worden geschreven waarin de mogelijke werkwijzen worden vermeld. Bij restauratiewerk kan of moet eigenlijk altijd een keus worden gemaakt uit een aantal mogelijkheden. Ook is het bestek zo vormgegeven, dat het mogelijk wordt om te controleren of het restauratieproces loopt zoals is afgesproken. Er zijn daarom verschillende sjablonen gemaakt voor specifieke restauratie-onderdelen. Lijstwerk, stucmarmer, Sgraffito etc. zijn allemaal specialistische werkzaamheden, die om een andere aanpak van herstel vragen.

Gratis te downloaden

Download de complete besteksystematiek (conform STABU) voor het restaureren van stukadoorswerk.