Als een stukadoor lid wil worden van het Neerlandsch Stucgilde en geen diploma Restauratie Stukadoor kan overleggen, dan kan het lidmaatschap van het Neerlandsch Stucgilde alleen door accreditatie worden verkregen. Hiervoor heeft het bestuur een college van deskundigen benoemd, ook wel accreditatiecommissie genoemd.

De accreditatiecommissie van het Neerlandsch Stucgilde bestaat uit een drietal leden, vaak (oud) ondernemers die veel ervaring hebben opgedaan met decoratief en/of restauratie stukadoorswerk. De commissie adviseert het bestuur van het Neerlandsch Stucgilde of het aspirant lid in aanmerking komt voor het lidmaatschap. Bij de accreditatie komen een aantal zaken aan de orde. Het te accrediteren bedrijf moet de volgende voorbereidingen treffen:

Bijzondere, spraakmakende werken
De eigenaar/ondernemer die in het Neerlandsch Stucgilde het bedrijf gaat vertegenwoordigen, moet ten overstaan van de accreditatiecommissie aantonen dat het bedrijf meerdere bijzondere, spraakmakende werken heeft uitgevoerd op het gebied van restauratiewerk of decoratief stukadoorswerk.*

* De vaktechnische waarde van de voorgedragen werken op het gebied van restauratief en decoratief stukadoorswerk dient te worden vastgesteld. Uitgangspunt hierbij zijn de gehanteerde technieken zoals boetseerwerk, sjabloon-, maltechniek, verstekken en getoonde creativiteit t.a.v. texturen en kleurtoepassingen.

De voorgedragen werken moeten worden begeleid door tekeningen, foto’s en/of vaktechnische artikelen. Het verdient voorkeur dit met behulp van een Powerpoint presentatie te presenteren. Van deze werken moet door de ondernemer een factuur kunnen worden overlegd.

Daarnaast behoudt het bestuur het recht om bij twijfel met het aspirant lid (de ondernemers of diens vertegenwoordiger in het Gilde) een vaktechnisch gesprek aan te gaan, teneinde de vakbekwaamheid te kunnen vaststellen.

Voldoende vak- en materialenkennis
De eigenaar/ondernemer moet ten overstaan van de accreditatiecommissie kunnen aantonen voldoende vak- en materialenkennis te bezitten*.

* Het staat de accreditatiecommissie vrij om vragen te stellen over de voorgedragen werken op het gebied van werkvoorbereiding, (schade)onderzoek, documentatie, materiaalgebruik en materiaaltoepassing. Het verdient aanbeveling om vooraf kennis te nemen van het Restauratiebestek Stukadoorswerk.

Conformeren aan Gilderegels
De eigenaar/ondernemer moet zich ten overstaan van de accreditatiecommissie uitspreken over de gulden regels van Het Neerlandsch Stucgilde.

Restauratietechnieken
De eigenaar/ondernemer moet ten overstaande van de accreditatiecommissie kunnen aantonen geïnteresseerd te zijn in restauratietechnieken.*

* Geïnteresseerd zijn in restauratiewerk kan worden aangetoond door vakliteratuur, boeken en gevolgde cursussen.

NOA-lidmaatschap
De eigenaar/ondernemer moet ten overstaan van de accreditatiecommissie kunnen aantonen dat het bedrijf is aangesloten bij de ondernemersvereniging NOA .

Betrokkenheid medewerker(s)
De eigenaar/ondernemer moet bereid zijn om zijn eerste werknemer(s) vakinhoudelijk te informeren en daar waar nodig en gewenst te betrekken bij de werkzaamheden van Het Neerlandsch Stucgilde.

Vragen of aanmelden
Vragen over de accreditatie of de wijze van voorbereiding? Neem dan contact op met het Stucgilde. Advies: Neem uw Meester stukadoor of uw allerbeste restauratiestukadoor mee naar het accreditatiegesprek. Bereid samen het gesprek goed voor en bespreek samen vooraf alle details en bijzonderheden.